Instalacje Elektryczne Adam Jaskółka Mysłowice

Międzynarodowy Dzień Elektryka 10.06.2020r.

Międzynarodowy Dzień Elektryka 10.06.2020r.

  Międzynarodowy Dzień Elektryka (początkowo Dzień Elektryka) został ustanowiony w dniu 27 czerwca 1985roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Święto zostało powołane na pamiątkę, przypadającej w 1986 roku, 150 rocznicy śmierci André Marie Ampère’a, uczonego odkrywcy praw rządzących elektryką.

     W czerwcu 2000 roku w trakcie spotkania dziekanów wydziałów elektrycznych w Szczeciniem prezes Stowarzyszenia ustanowił dzień 10 czerwca jako datę Święta oraz zaprosił do wspólnych obchodów wszystkich stowarzyszeń inżynierów elektryków zrzeszonych w EUREL, EUREL jest Konwencją Narodowych Stowarzyszeń Elektryków w Europie. Instytucja została założona w 1972 roku w Szwajcarii. Obecnie w skład instytucji wchodzą stowarzyszenia z dziesięciu krajów europejskich. Celem działania konwencji jest wymiana informacji oraz wiedzy naukowej, technicznej i związanej z elektrotechniką. EUREL przyczynia się do rozwoju nauk technicznych wśród europejskich społeczeństw.

     Obecnie zawód elektryka wymaga odpowiedniego wykształcenia, umiejętności oraz sprzętu. Elektryk odpowiedzialny jest za montaż i naprawę instalacji elektrycznych, a także konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Dobry fachowiec potrafi zaprojektować instalacje lub sieci elektryczne, zamontować je zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonywać przeglądy i konserwacje techniczne instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. A w jaki sposób można zostać elektrykiem? Zawód elektryka można wykonywać po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej (technikum) lub studiów wyższych. Inną drogą jest zdobycie odpowiednich uprawnień w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych, na przykład SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i SIP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku określa szczegółowe zasady potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.